eDASAR UMP

Folder Surat Pekeliling

Documents

pdf Surat Pekeliling Bendahari Bilangan 1 Tahun 2011 : Tatacara Pelaksanaan Bengkel Oleh Pusat Tanggungjawab Di Luar Kampus UMP

By 64 downloads

Surat Pekeliling Bendahari ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua Pusat Tanggungjawab berhubung surat arahan pengurusan Universiti Malaysia Pahang dalam pelaksanaan bengkel di luar kampus UMP bertarikh 9 April 2009.

pdf Surat Pekeliling Bendahari Bilangan 2 Tahun 2011 : Tambahan Kaedah Pelupusan Tatacara Pengurusan Aset Universiti Malaysia Pahang

By 65 downloads

Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan tambahan kaedah pelupusan Tatacara Pengurusan Aset Universiti Malaysia Pahang

pdf Surat Pekeliling Bendahari Bilangan 3 Tahun 2011 : Pembayaran Perbelanjaan Menggunakan Arahan Perbendaharaan 58 (AP58) - Pembayaran Yang Memerlukan Kebenaran Khas

By 54 downloads

Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) berhubung Pembayaran Perbelanjaan Menggunakan Arahan Perbendaharaan 58 (AP58) - Pembayaran Yang Memerlukan Kebenaran Khas.