eDASAR UMP

Folder Pekeliling

Documents

pdf Pekeliling Bendahari Bil 1 Tahun 2018- Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2018 Popular

By 1075 downloads

Download (pdf, 2.35 MB)

Pekeliling Bendahari Bil 1 2018- Tarikh & Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2018.pdf

pdf Pekeliling Bendahari Bil 2 Tahun 2018- Membekal Dan Menghantar Produk Toner Mesin Pencetak Mesra Alam Selama 1 Tahun di Pusat-Pusat Tanggungjawab di Universiti Malaysia Pahang Popular

By 234 downloads

Download (pdf, 5.06 MB)

Pekeliling Bil 2 Tahun 2018- Membekal & Menghantar Toner Mesin Pencetak Mesra Alam Di UMP.pdf

pdf Pekeliling Bendahari Bil 3 Tahun 2018- Peraturan Penutupan Akaun Dan Tuntutan Perbelanjaan Bagi Tahun 2018 Popular

By 285 downloads

Download (pdf, 1.65 MB)

Pekeliling Bendahari Bil 3 2018- Peraturan Penutupan Akaun 2018.pdf

pdf Pekeliling Bendahari Bil 4 Tahun 2018- Garis Panduan Penyewaan Bangunan Untuk Penginapan Siswa Dan Bangunan Untuk Ruang Pejabat Bagi Universiti Malaysia Pahang Popular

By 190 downloads

Download (pdf, 3.56 MB)

Pekeliling Bendahari Bil 4 Tahun 2018- Garis Panduan Penyewaan Bangunan Penginapan Siswa & Ruang Pejabat, UMP.pdf

pdf Pekeliling Bendahari Bil 5 Tahun 2018- Penetapan Pegawai Dan Had Limit Kuasa Menandatangani Surat Setuju Terima, Surat Niat Dan Perjanjian Kontrak Popular

By 253 downloads

Download (pdf, 1.11 MB)

Pekeliling Bendahari Bil 5 2018- Penetapan Pegawai & Had Liit Kuasa Menandatangani SST, Surat Niat & Perjanjian Kontrak.pdf

pdf Pekeliling Bendahari Bil 6 Tahun 2018- Peraturan Mengenai Kadar-Kadar & Syarat-Syarat Bayaran Kepegawaian Kejohanan Sukan UMP untuk makluman dan rujukan semua. Pekeliling ini boleh d

By 96 downloads

Download (pdf, 1.30 MB)

Pekeliling Bendahari Bil 6 Tahun 2018- Peraturan Mengenai Kadar-Kadar & Syarat-Syarat Bayaran Kepegawaian Kejohanan Sukan UMP.pdf