eDASAR UMP

Folder Surat Pekeliling

Documents

pdf Surat Pekeliling Bendahari Bil 1 Tahun 2018 - Tambahan Kepada Peraturan Kewangan Dan Perakuanan Universiti (PKPU) Bab 9- Tatacara Pengurusan Aset Universiti Malaysia Pahang Popular

By 158 downloads

Download (pdf, 1.39 MB)

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL 1 TAHUN 2018- TAMABAHAN KEPADA PKPU BAB 9 ASET.pdf