eDASAR UMP

Folder BORANG

Documents

pdf Borang A Borang Akuan Penghantaran Mel Rasmi (Edaran Dalaman) ( pdf, 79 KB ) (6 downloads)
pdf Borang B Borang Akuan Penerimaan Mel Rasmi (Edaran Dalaman) ( pdf, 98 KB ) (4 downloads)
pdf Borang C Borang Akuan Penghantaran Mel Rasmi (Edaran Luaran) ( pdf, 181 KB ) (4 downloads)
pdf Borang Cuti Kuarantin ( pdf, 92 KB ) (6 downloads) New
pdf Borang D Borang Daftar Penerimaan Mel Kurier ( pdf, 98 KB ) (6 downloads)
pdf Borang Insurans Keluar Negara/ Negara Ketiga Atas Urusan Persendirian ( pdf, 155 KB ) (54 downloads)
pdf Borang Ke Luar Negara ( pdf, 241 KB ) (8 downloads)
pdf Borang Kenaikan Pangkat Staf Akademik ( pdf, 177 KB ) (26 downloads)
pdf Borang Opsyen Bagi Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Mengikut Subseksyen 6A(1) Akta Pencen 1980 ( pdf, 45 KB ) (10 downloads)
pdf Borang Permohonan Bantuan Insentif Tugas Kewangan (BITK) ( pdf, 123 KB ) (11 downloads)
pdf Borang Permohonan Cuti Bersalin ( pdf, 57 KB ) (46 downloads)
pdf Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji/Cuti Separuh Gaji/Cuti Tanpa Rekod/Cuti Haji Universiti Malaysia Pahang ( pdf, 19 KB ) (66 downloads)
pdf Borang Permohonan Pemilihan Elaun Perumahan Wilayah (EPW) Atau Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah ( pdf, 27 KB ) (19 downloads)
pdf Borang Permohonan Pinjaman Perumahan Perbendaharaan (SPPP) ( pdf, 728 KB ) (11 downloads)
pdf Borang Permohonan Pinjaman Perumahan Perbendaharaan (SPPPI) ( pdf, 724 KB ) (10 downloads)
pdf Borang Tuntutan Pemberian Insentif Kepada Jurutera dan Staf Akademik Mendapat IR semasa Berkhidmat di UMP ( pdf, 192 KB ) (22 downloads)
pdf Buku Rekod Pergerakan Pembantu Operasi Pusat Mel ( pdf, 61 KB ) (7 downloads)
document Laporan Keputusan Panel Penilaian Pengesahan Dalam Perkhidmatan Pusat Tanggungjawab (PTJ) ( docx, 49 KB ) (37 downloads)
document Panduan Mengisi Borang Permohonan Pengesahan Dalam Perkhidmatan (Staf Akademik) ( docx, 73 KB ) (21 downloads)
document Panduan Mengisi Borang Permohonan Pengesahan Dalam Perkhidmatan (Staf Bukan Akademik) ( docx, 68 KB ) (38 downloads)