eDASAR UMP

Folder BORANG

Documents

pdf Borang Insurans Keluar Negara/ Negara Ketiga Atas Urusan Persendirian ( pdf, 155 KB ) (22 downloads)
document Borang Ke Luar Negara 2017 ( doc, 596 KB ) (23 downloads)
pdf Borang Kenaikan Pangkat Staf Akademik ( pdf, 177 KB ) (6 downloads)
pdf Borang Opsyen Bagi Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Mengikut Subseksyen 6A(1) Akta Pencen 1980 ( pdf, 45 KB ) (3 downloads)
pdf Borang Permohonan Bantuan Insentif Tugas Kewangan (BITK) ( pdf, 123 KB ) (3 downloads)
pdf Borang Permohonan Cuti Bersalin ( pdf, 57 KB ) (17 downloads)
pdf Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji/Cuti Separuh Gaji/Cuti Tanpa Rekod/Cuti Haji Universiti Malaysia Pahang ( pdf, 19 KB ) (42 downloads)
pdf Borang Permohonan Pemilihan Elaun Perumahan Wilayah (EPW) Atau Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah ( pdf, 27 KB ) (6 downloads)
pdf Borang Permohonan Pinjaman Perumahan Perbendaharaan (SPPP) ( pdf, 728 KB ) (6 downloads)
pdf Borang Permohonan Pinjaman Perumahan Perbendaharaan (SPPPI) ( pdf, 724 KB ) (4 downloads)
pdf Borang Tuntutan Pemberian Insentif Kepada Jurutera dan Staf Akademik Mendapat IR semasa Berkhidmat di UMP ( pdf, 192 KB ) (9 downloads)
document Laporan Keputusan Panel Penilaian Pengesahan Dalam Perkhidmatan Pusat Tanggungjawab (PTJ) ( docx, 49 KB ) (22 downloads)
document Panduan Mengisi Borang Permohonan Pengesahan Dalam Perkhidmatan (Staf Akademik) ( docx, 73 KB ) (12 downloads)
document Panduan Mengisi Borang Permohonan Pengesahan Dalam Perkhidmatan (Staf Bukan Akademik) ( docx, 68 KB ) (18 downloads)
pdf Permohonan Melanjutkan Pengajian Secara Separuh Masa (Part-Time) ( pdf, 94 KB ) (7 downloads)