eDASAR UMP

Folder Surat Edaran

Documents

pdf Surat Edaran : Larangan Penjawat Awam Untuk Menjadi Agen Atau Wakil Syarikat Kepada Mana Mana Agensi Pelancongan

By 22 downloads

Download (pdf, 1.02 MB)

Surat Edaran Larangan Penjawat Awam Untuk Menjadi Agen Atau Wakil Syarikat Kepada Mana-Mana Agensi Pelancongan.pdf

pdf Edaran Pemakluman Bil.2 Tahun 2017 : Makluman Berkenaan Penstrukturan Bahagian Audit Dalam dan Pengurusan Risiko UMP

By 37 downloads

Download (pdf, 70 KB)

Surat edaran 2.pdf

Makluman Berkenaan Penstrukturan Bahagian Audit Dalam dan Pengurusan Risiko UMP

pdf Edaran Pemakluman Bil.1 Tahun 2017 : Pengisytiharan Hari Pelepasan Am Tambahan Bersempena Pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong XV Sultan Muhammad V Pada Isnin, 24 April 2017

By 32 downloads

Download (pdf, 245 KB)

Surat edaran 1.pdf

Pengisytiharan Hari Pelepasan Am Tambahan Bersempena Pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong XV Sultan Muhammad V Pada Isnin, 24 April 2017