eDASAR UMP

Folder Surat Edaran

Documents

pdf Surat Edaran : Pemakluman Kemudahan Perlindungan Insurans Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Berada Di Luar Negara Atas Urusan Persendirian

By 28 downloads

Download (pdf, 2.09 MB)

SURAT EDARAN - PEMAKLUMAN KEMUDAHAN PERLINDUNGAN INSURANS KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM YANG BERADA DI LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN.pdf

pdf Surat Edaran : Pelaksanaan Cuti Peristiwa Pada 31 Jan 2019 Sempena Istiadat Melafaz & Menanda Tangani Surat Sumpah Jawatan Sebagai Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Ke XVI oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang

By 22 downloads

Download (pdf, 148 KB)

SURAT EDARAN - PELAKSANAAN CUTI PERISTIWA PADA 31 JANUARI 2019 SEMPENA ISTIADAT MELAFAZ DAN MENANDA TANGANI SURAT SUMPAH JAWATAN SEBAGAI SERI PADUKA BAGINDA YANG DIPERTUAN AGONG.pdf