eDASAR UMP

Folder PENGURUSAN REKOD & FAIL

Categories

Folder Borang-Borang
Folder Klasifikasi Fail Urusan Am dan Urusan Fungsian UMP
Folder Pelupusan

Documents

pdf Pengurusan Rekod Elektronik Dalam Persekitaran Tidak Berstruktur ( pdf, 761 KB ) (72 downloads)
pdf Peraturan-Peraturan Arkib Negara (Penetapan Borang Borang Bagi Pelupusan Rekod Awam) 2008 ( pdf, 126 KB ) (48 downloads)
pdf Prosedur Pembelian Bahan Arkib ( pdf, 252 KB ) (76 downloads)
pdf Prosedur Pendigitalan Bahan Arkib Audiovisual ( pdf, 1.60 MB ) (103 downloads) Popular
pdf Prosedur Pengelasan Semula Rekod Semula Terperingkat Sebelum 1972 ( pdf, 90 KB ) (70 downloads)
pdf Rekod Elektronik Dan Akta Arkib Negara 2003: Dasar Pengurusan Rekod Dan Arkib Elektronik ( pdf, 754 KB ) (65 downloads)
pdf Surat Pekeliling Am Bil 1 tahun 2013: Penyeragaman Format Kepala Surat Bagi Kementerian /Jabatan/Agensi Persekutuan ( pdf, 7.05 MB ) (52 downloads)
pdf Surat Pekeliling Am Bil 1/1970 ( pdf, 21 KB ) (54 downloads)
pdf Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 1993: Peraturan Penggunaan Mesin Faksimili Di Pejabat-pejabat Kerajaan ( pdf, 2.88 MB ) (68 downloads)
pdf Surat Pekeliling Am Bil.1 Tahun 2003: Pengumpulan Dan Pemeliharaan Surat-Surat Persendirian Penjawat-Penjawat Tinggi Kerajaan Di Arkib Negara Malaysia ( pdf, 124 KB ) (60 downloads)
pdf Surat Pekeliling Am Bilangan 4 Tahun 2015 ( pdf, 157 KB ) (52 downloads)
pdf Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil 4 tahun 2007: Pindaan Ke Atas Perbendaharaan (AP) 150 ( pdf, 266 KB ) (298 downloads) Popular
pdf Tatacara Pengurusan Rekod Elektronik dalam Aplikasi DDMS ( pdf, 1.01 MB ) (401 downloads) Popular
pdf Undang-undang Malaysia: Akta Arkib Negara 2003 ( pdf, 95 KB ) (53 downloads)
pdf Warta Kerajaan Persekutuan: Peraturan-Peraturan Arkib Negara (Fi) 2015 ( pdf, 495 KB ) (51 downloads)