eDASAR UMP

Hubungi Kami

Sekiranya ada permohonan dari Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang lain untuk menggunakan Portal eDasar UMP, sila hubungi.

Unit Pengurusan Governan (UPG),
Jabatan Pendaftar,
Universiti Malaysia Pahang
Tel : 09-4245244
Faks : 09-4245222
Email : governanceunit@ump.edu.my

UMP Helpdesk