eDASAR UMP

Folder Pekeliling

Documents

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 1 Tahun 2007 : Garis Panduan Pengurusan Peruntukan Universiti Dan Pusat Tanggungjawab (PTJ) Popular

By 296 downloads

Tujuan pekeliling ini dikeluarkan adalah untuk memberi panduan mengenai pengurusan peruntukan Universiti dan PTJ.

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 2 Tahun 2007 : Garis Panduan Penyediaan Anggaran Belanjawan Mengurus 2008/2009 Popular

By 299 downloads

Tujuan pekeliling ini dikeluarkan adalah untuk memberi garispanduan kepada Fakulti/Jabatan/Pusat/Pejabat [selepas ini dipanggil Pusat Tanggungjawab (PTJ)] dalam menyediakan Anggaran Belanjawan Mengurus (ABM) 2008/2009

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 3 Tahun 2007 : Peraturan Perakaunan Pada Akhir Tahun Kewangan Popular

By 191 downloads

Tujuan Pekeliling ini adalah untuk memberi penjelasan mengenai peraturan perakaunan yang akan berkuatkuasa pada akhir tahun kewangan bagi memastikan penyediaan akaun tahunan Universiti Malaysia Pahang berakhir 31 Disember setiap tahun tidak tergendala.

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 4 Tahun 2007 : Skim Pembiayaan Kenderaan Universiti Malaysia Pahang Popular

By 527 downloads

  • Tujuan pekeliling ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan skim pembiayaan kenderaan Universiti Malaysia Pahang.
  • Skim pembiayaan ini telah diluluskan di Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti bil 3/2007 bertarikh 25 September 2007.

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 5 Tahun 2007 : Skim Pembiayaan Komputer Universiti Malaysia Pahang Popular

By 264 downloads

  • Tujuan pekeliling ini dikeluarkan adalah untuk memaklumkan skim pembiayaan komputer Universiti Malaysia Pahang.
  • Skim pembiayaan ini telah diluluskan di Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti bil 3/2007 bertarikh 25 September 2007.