eDASAR UMP

Folder Pekeliling

Documents

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 1 Tahun 2008 : Garis Panduan Perbelanjaan Secara Berhemat Dan Langkah Untuk Mengurangkan Perbelanjaan Universiti Malaysia Pahang Popular

By 159 downloads

Pekeliling ini dikeluarkan adalah bertujuan untuk menyediakan garis panduan dan langkah-langkah tambahan yang perlu diambil bagi mengawal dan mengurangkan perbelanjaan Universiti Malaysia Pahang selaras dengan seruan kerajaan bagi menggalakkan perbelanjaan secara berhemat dan terkawal.