eDASAR UMP

Folder Surat Pekeliling

Documents

pdf Surat Pekeliling Bendahari Bilangan 1 Tahun 2008 : Tambahan Kepada Garis Panduan Dan Syarat-Syarat Pembiayaan Kenderaan UMP Popular

By 197 downloads

Pekeliling ini dikeluarkan adalah bertujuan untuk memudahkan dan memperjelaskan lagi garis panduan serta syarat-syarat pembiayaan yang terkandung dalam Pekeliling Bendahari Bil. 4/2007 - Pembiayaan Kenderaan Universiti Malaysia Pahang.

pdf Surat Pekeliling Bendahari Bilangan 2 Tahun 2008 : Tambahan Kepada Garis Panduan Dan Syarat-Syarat Pembiayaan Komputer UMP Popular

By 166 downloads

Pekeliling ini dikeluarkan adalah bertujuan untuk memudahkan dan memperjelaskan lagi garis panduan serta syarat-syarat pembiayaan yang terkandung dalam Pekeliling Bendahari Bil. 5 /2007 - Pembiayaan Komputer Universiti Malaysia Pahang.

pdf Surat Pekeliling Bendahari Bilangan 3 Tahun 2008 : Garis Panduan Perbelanjaan Secara Berhemat Dan Langkah Untuk Mengurangkan Perbelanjaan Universiti Malaysia Pahang Popular

By 337 downloads

Pekeliling ini dikeluarkan adalah selaras dengan Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.4 Tahun 2008 - Pindaan Kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil.9 Tahun 2008 mengenai Langkah Untuk Mengurangkan Perbelanjaan Awam mengenai kemudahan penggunaan hotel bagi tujuan penganjuran persidangan / seminar / pameran / mesyuarat / kursus / bengkel . retreat. Garis panduan ini juga telah diluluskan di Mesyuarat Pihak Pengurusan Universiti bil.19/2008 bertarikh 03 September 2008.