eDASAR UMP

Folder Pekeliling Pentadbiran

Documents

pdf Pekeliling Pentadbiran Bilangan 5 Tahun 2008 : Penurunan Kuasa Menteri Pengajian Tinggi Kepada Lembaga Pengarah Universiti Popular

By 534 downloads

Pekeliling Pentadbiran ini bertujuan untuk memaklumakan kepada semua Naib Canselor / Rektor  Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) mengenai keputusan Menteri Pengajian Tinggi untuk menurunkan kuasa bagi meluluskan sesuatu Memorandum  Persefahaman (MOU) dan Memorandum Perjanjian (MOA) kepada Lembaga Pengarah Universiti (LPU) tertakluk kepada prosedur-prosedur dan syarikat-syarikat yang dinyatakan dalam Pekeliling Pentadbiran ini.