eDASAR UMP

Folder Pekeliling

Documents

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 1 Tahun 2010 : Peraturan Pembayaran Saguhati Bagi Pelaksanaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Dan Peperiksaan Perkhidmatan Di Universiti Malaysia Pahang Popular

By 121 downloads

Pekeliling Bendahari ini bertujuan memaklumkan tentang peraturan pembayaran kadar dan syarat saguhati bagi pegawai yang terlibat secara langsung dengan pelaksanaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) dan Peperiksaan Perkhidmatan di Universiti Malaysia Pahang (UMP) agar selaras dengan Pekeliling Pentadbiran Bil 7 Tahun 2004.

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 2 Tahun 2010 : Peraturan Berkaitan Penutupan Akaun Dan Tuntutan Perbelanjaan Bagi Tahun Kewangan 2010 Popular

By 144 downloads

Tujuan Pekeliling adalah untuk menerangkan mengenai peraturan perakaunan yang akan berkuatkuasa pada akhir tahun kewangan bagi penyediaan akaun tahunan Universiti Malaysia Pahang (UMP) berakhir 31 Disember 2010.

pdf Pekeliling Kontrak Bendahari Bilangan 1 Tahun 2010 : Membekal Dan Menghantar Alatulis Dan Bekalan Am Pejabat Ke Fakulti Jabatan Di Universiti Malaysia Pahang Popular

By 328 downloads

Download (pdf, 357 KB)

Bil.1-2010 (1).pdf

Pekeliling Kontrak Bendahari ini bertujuan memaklumkan mengenai kaedah perolehan bagi alatulis dan bekalan am pejabat di Universiti Malaysia Pahang.