eDASAR UMP

Folder Surat Pekeliling

Documents

pdf Surat Pekeliling Bendahari Bilangan 1 Tahun 2010 : Penyelarasan Semula Kadar Keraian Mesyuarat Utama Universiti, Universiti Malaysia Pahang Popular

By 148 downloads

Surat Pekeliling Bendahari ini bertujuan memaklumkan penyelarasan semula kadar keraian mesyuarat utama Universiti, Universiti Malaysia Pahang.