eDASAR UMP

Folder Pekeliling

Documents

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 4 Tahun 2011 : Peraturan Mengenai Perbelanjaan Sambutan Hari Inovasi Popular

By 122 downloads

Download (pdf, 150 KB)

PB_Bil4_Tahun_2011.pdf

Pekeliling ini dikeluarkan adalah bertujuan untuk memaklumkan peraturan mengenai perbelanjaan sambutan Hari Inovasi.

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 1 Tahun 2011 : Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Gaji 2011

By 93 downloads

Download (pdf, 209 KB)

PB_Bil1_Tahun_2011.pdf

Pekeliling ini dikeluarkan adalah bertujuan untuk memaklumkan tarikh-tarikh pembayaran gaji bulanan bagi tahun 2011.

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 2 Tahun 2011 : Garis Panduan Penyediaan Anggaran Belanjawan Mengurus 2012 Dan 2013 Popular

By 210 downloads

Download (pdf, 1.24 MB)

PB_Bil2_Tahun_2011.pdf

Tujuan pekeliling ini dikeluarkan adalah untuk memberi garispanduan kepada Fakulti/Jabatan/Pusat [selepas ini dipanggil Pusat Tanggungjawab (PTJ)] dalam menyediakan Anggaran Belanjawan Mengurus (ABM) 2012 dan 2013.

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 3 Tahun 2011 : Tatacara Pembayaran Yang Memerlukan Kebenaran Khas Popular

By 184 downloads

Download (pdf, 182 KB)

PB_Bil3_Tahun_2011.pdf

Pekeliling ini dikeluarkan adalah bertujuan untuk memaklumkan tatacara bagi urusan pembayaran yang memerlukan kebenaran kahs sebagaimana Arahan Perbendaharaan 58 (AP58).

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 5 Tahun 2011 : Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Kerana Menjalankan Tugas Rasmi Popular

By 446 downloads

Download (pdf, 1.04 MB)

PB_Bil5_Tahun_2011.pdf

Pekeliling ini dikeluarkan adalah bertujuan untuk memaklumkan pindaan kadar, syarat dan peraturan tuntuan elaun, kemudahan dan bayaran kepada pegawai Universiti Malaysia Pahang (UMP) kerana menjalankan tugas rasmi termasuk tuntutan perjalanan kenderaan dalam kawasan ibu pejabat selepas waktu pejabat biasa.

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 6 Tahun 2011 : Peraturan Berkaitan Penutupan Akaun Dan Tuntutan Perbelanjaan Bagi Tahun Kewangan 2011 Popular

By 113 downloads

Download (pdf, 242 KB)

PB_Bil6_Tahun_2011.pdf

Tujuan Pekeliling adalah untuk menerangkan mengenai peraturan perakaunan yang akan berkuatkuasa pada akhir tahun kewangan bagi penyediaan akaun tahunan Universiti Malaysia Pahang (UMP) berakhir 31 Disember 2011.