eDASAR UMP

Folder Surat Pekeliling

Documents

pdf Surat Pekeliling Bendahari Bilangan 1 Tahun 2011 : Tatacara Pelaksanaan Bengkel Oleh Pusat Tanggungjawab Di Luar Kampus UMP Popular

By 141 downloads

Surat Pekeliling Bendahari ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua Pusat Tanggungjawab berhubung surat arahan pengurusan Universiti Malaysia Pahang dalam pelaksanaan bengkel di luar kampus UMP bertarikh 9 April 2009.

pdf Surat Pekeliling Bendahari Bilangan 2 Tahun 2011 : Tambahan Kaedah Pelupusan Tatacara Pengurusan Aset Universiti Malaysia Pahang Popular

By 132 downloads

Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan tambahan kaedah pelupusan Tatacara Pengurusan Aset Universiti Malaysia Pahang

pdf Surat Pekeliling Bendahari Bilangan 3 Tahun 2011 : Pembayaran Perbelanjaan Menggunakan Arahan Perbendaharaan 58 (AP58) - Pembayaran Yang Memerlukan Kebenaran Khas Popular

By 120 downloads

Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) berhubung Pembayaran Perbelanjaan Menggunakan Arahan Perbendaharaan 58 (AP58) - Pembayaran Yang Memerlukan Kebenaran Khas.