eDASAR UMP

Folder Pekeliling

Documents

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 1 Tahun 2012 : Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Gaji 2012 Popular

By 106 downloads

Download (pdf, 192 KB)

PB_Bil1_Tahun_2012.pdf

Pekeliling ini dikeluarkan adalah bertujuan untuk memaklumkan tarikh-tarikh pembayaran gaji bulanan bagi tahun 2012.

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 2 Tahun 2012 : Peraturan Berkaitan Penutupan Akaun Dan Tuntutan Perbelanjaan Bagi Tahun Kewangan 2012

By 94 downloads

Download (pdf, 357 KB)

PB_Bil2_Tahun_2012.pdf

Tujuan Pekeliling adalah untuk menerangkan mengenai peraturan perakaunan yang akan berkuatkuasa pada akhir tahun kewangan bagi penyediaan akaun tahunan Universiti Malaysia Pahang (UMP) berakhir 31 Disember 2012.