eDASAR UMP

Folder Pekeliling

Documents

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 1 Tahun 2013 : Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Gaji 2013 Popular

By 138 downloads

Download (pdf, 346 KB)

pekeliling bil 1 2013.pdf

Pekeliling ini dikeluarkan adalah bertujuan untuk memaklumkan tarikh-tarikh pembayaran gaji bulanan bagi tahun 2013.

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 2 Tahun 2013 : Peraturan Berkaitan Penutupan Akaun Dan Tuntutan Perbelanjaan Bagi Tahun Kewangan 2013 Popular

By 122 downloads

Download (pdf, 292 KB)

pekeliling bil 2 2013.pdf

Tujuan Pekeliling adalah untuk menerangkan mengenai peraturan perakaunanan yang akan berkuatkuasa pada akhir tahun kewangan bagi penyediaan akaun tahunan Universiti Malaysia Pahang (UMP) berakhir 31 Disember 2013.