eDASAR UMP

Folder Surat Pekeliling

Documents

pdf Surat Pekeliling Bendahari Bilangan 1 Tahun 2013 : Penetapan Had Pembelian Komputer Desktop Universiti Malaysia Pahang Popular

By 178 downloads

Tujuan Pekeliling Bendahari ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua Pusat Tanggungjawab berhubung keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Belanjawan Universiti pada 14 Februari 2013 dalam sesi perbincangan muktamad bajet bagi tahun 2013.

pdf Surat Pekeliling Bendahari Bilangan 2 Tahun 2013 : Kemudahan Kad Korporat Universiti Malaysia Pahang (Tambahan Kepada Pekeliling Bendahari Bil 4 Tahun 2009) Popular

By 881 downloads

Surat Pekeliling Bendahari ini bertujuan untuk memaklumkan tentang kemudahan kad korporat yang disediakan kepada semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) khusus untuk tempahan tiket kapal terbang domestik secara atas talian.