eDASAR UMP

Folder Pekeliling

Documents

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 1 Tahun 2014 :Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Gaji 2014 Popular

By 113 downloads

Download (pdf, 198 KB)

pekeliling bil 1 2014.pdf

Pekeliling ini dikeluarkan adalah bertujuan untuk memaklumkan tarikh-tarikh pembayaran gaji bagi tahun 2014.

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 2 Tahun 2014 : Langkah Penjimatan Universiti Malaysia Pahang Popular

By 146 downloads

Download (pdf, 122 KB)

pekeliling bil 2 2014.pdf

Pekeliling Bendahari ini bertujuan untuk memaklumkan tentang langkah-langkah penjimatan bagi Universiti  Malaysia Pahang selaras dengan keputusan Kerajaan untuk melaksanakan 11 langkah bagi mengurangkan perbelanjaan sektor awam mulai 1 Januari 2014

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 3 Tahun 2014 : Peraturan Kewangan Dan Perakaunan Universiti (PKPU) Universiti Malaysia Pahang Popular

By 191 downloads

Download (pdf, 115 KB)

pekeliling bil 3 2014.pdf

Pekeliling Bendahari ini bertujuan untuk memaklumkan Peraturan Kewangan Dan Perakaunan Universiti (PKPU) yang telah dikemaskini bagi rujukan utama pelbagai bidang pengurusan kewangan di Universiti Malaysia Pahang.

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 4 Tahun 2014 : Penyediaan Cadangan Anggaran Belanjawan Mengurus Tahun 2015 Popular

By 132 downloads

Download (pdf, 1.10 MB)

pekeliling bil 4 2014.pdf

Pekeliling ini dikeluarkan adalah  bertujuan untuk menyediakan garis panduan cadangan anggaran belanjawan mengurus tahun 2015 pusat tanggungjawab bagi menggalakkan perbelanjaan secara berhemat dan terkawal.

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 5 Tahun 2014 : Manual Pengurusan Kewangan Dan Akaun (MPKA) Universiti Malaysia Pahang Popular

By 107 downloads

Download (pdf, 278 KB)

pekeliling bil 5 2014.pdf

Pekeliling Bendahari ini bertujuan untuk memaklumkan tentang Manual Pengurussan & Kewangan Dan Akaun (MPKA) bagi rujukan utama pelbagai bidang pengurusan kewangan di Universiti Malaysia Pahang.

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 6 Tahun 2014 : Peraturan Berkaitan Penutupan Akaun Dan Tuntutan Perbelanjaan Bagi Tahun Kewangan 2014 Popular

By 114 downloads

Download (pdf, 257 KB)

pekeliling bil 6 2014.pdf

Tujuan Pekeliling adalah untuk menerangkan mengenai peraturan perakaunan yang akan berkuatkuasa pada akhir tahun kewangan bagi penyediaan akaun tahunan Universiti Malaysia Pahang (UMP) berakhir 31 Disember 2014.

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 7 Tahun 2014 : Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Kerana Menjalankan Tugas Rasmi Universiti Malaysia Pahang Popular

By 262 downloads

Download (pdf, 1.16 MB)

pekeliling bil 7 2014.pdf

Pekeliling ini dikeluarkan adalah bertujuan untuk memaklumkan pindaan kadar, syarat dan peraturan tuntutan elaun, kemudahan dan bayaran kepada pegawai Universiti Malaysia Pahang (UMP) semasa bertugas rasmi mengikut Perintah Am Bab B.