eDASAR UMP

Folder Surat Pekeliling

Documents

pdf Surat Pekeliling Bendahari Bilangan 1 Tahun 2014 : Garis Panduan Perbelanjaan Secara Berhemat Bagi Mengurangkan Perbelanjaan Awam (Tambahan Kepada Pekeliling Bendahari Bil 2 Tahun 2014) Popular

By 159 downloads

Surat Pekeliling Bendahari ini bertujuan untuk memaklumkan tentang garis panduan perbelanjaan secara berhemat bagi mengurangkan perbelanjaan awam selaras dengan 11 langkah penjimatan yang diumumkan oleh Kerajaan.

pdf Surat Pekeliling Bendahari Bilangan 2 Tahun 2014 : Kemudahan Tuntutan Elaun Perjalanan Kenderaan Bagi Pemandu Pegawai Pengurusan Tertinggi Gred Jusa B Dan Ke Atas (Tambahan Kepada Pekeliling Bendahari Bil 5 Tahun 2011) Popular

By 196 downloads

Surat Pekeliling Bendahari ini bertujuan untuk memaklumkan tentang kemudahan tuntutan elaun perjalanan kenderaan bagi pemandu Pegawai Pengurusan Tertinggi Gred Jusa B dan ke atas.

pdf Surat Pekeliling Bendahari Bilangan 3 Tahun 2014 : Perubahan Nilai Pembelian Terus Bagi Perolehan Universiti Malaysia Pahang Popular

By 148 downloads

Surat Pekeliling Bendahari ini bertujuan untuk memaklumkan perubahan nilai pembelian terus bagi urusan perolehan, di Universiti Malaysia Pahang.

pdf Surat Pekeliling Bendahari Bilangan 4 Tahun 2014 : Pindaan Dan Tambahan Kepada Tatacara Pengurusan Aset (Pekeliling Bendahari Bil 3 Tahun 2014 : Peraturan Kewangan Dan Perakuan Universiti) Popular

By 156 downloads

Surat Pekeliling Bendahari ini bertujuan untuk memaklumkan tentang pindaan dan tambahan kepada Pekeliling Bendahari Bil 3 Tahun 2014 : Peraturan Kewangan Dan Perakaunan Universiti (PKPU) dalam Bab 9 : Tatacara Pengurusan Aset.

pdf Surat Pekeliling Bendahari Bilangan 5 Tahun 2014 : Garis Panduan Perbelanjaan Secara Berhemat Bagi Mengawal Perbelanjaan Awam - 11 Langkah Penjimatan (Pindaan Surat Pekeliling Bendahari Bil 1 Tahun 2014) Popular

By 118 downloads

Surat Pekeliling Bendahari ini bertujuan untuk memaklumkan pindaan Surat Pekeliling Bendahari Bil 1 Tahun 2014 Garis Panduan Perbelanjaan Secara Berhemat Bagi Mengurangkan Perbelanjaan Awam.

pdf Surat Pekeliling Bendahari Bilangan 6 Tahun 2014 : Pindaan Had Kelayakan Pembiayaan Basikal Dan Tempoh Bayaran Balik Bagi Skim Pembiayaan Kenderaan Universiti Malaysia Pahang Popular

By 158 downloads

Surat Pekeliling Bendahari ini bertujuan untuk memaklumkan pindaan had kelayakan pembiayaan basikal dan tempoh bayaran balik bagi Skim Pembiayaan Kenderaan Universiti Malaysia Pahang.