eDASAR UMP

Folder Pekeliling

Documents

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 1 Tahun 2015 : Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Gaji 2015 Popular

By 126 downloads

Download (pdf, 207 KB)

pekeliling bil 1 2015.pdf

Pekeliling ini dikeluarkan adalah bertujuan untuk memaklumkan tarikh-tarikh pembayaran gaji bulanan bagi tahun 2015.

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 2 Tahun 2015 : Kontrak Berpusat Bagi Membekal Dan Menghantar Kertas Putih Dan Kertas Berwarna Ke Pusat- Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Pahang Popular

By 181 downloads

Download (pdf, 421 KB)

pekeliling bil 2 2015.pdf

Pekeliling Bendahari ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) bahawa pembelian bagi kertas putih dan kertas berwarna perlu dibeli secara terus daripada syarikat yang telah dilantik oleh pihak Universiti seperti di Lampiran 1.

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 3 Tahun 2015 : Peraturan Berkaitan Penutupan Akaun Dan Tuntutan Perbelanjaan Bagi Tahun Kewangan 2015 Popular

By 175 downloads

Download (pdf, 854 KB)

pekeliling bil 3 2015.pdf

Tujuan Pekeliling adalah untuk menerangkan mengenai peraturan perakaunan yang akan berkuatkuasa pada akhir tahun kewangan bagi penyediaan akaun tahunan Universiti Malaysia Pahang (UMP) berakhir 31 DIsember 2015.