eDASAR UMP

Folder Surat Pekeliling

Documents

pdf Surat Pekeliling Bendahari Bilangan 1 Tahun 2015 : Had Nilai Pembelian Komputer Bagi Universiti Malaysia Pahang (Pindaan Kepada Surat Pekeliling Bendahari Bil 1 Tahun 2013) Popular

By 195 downloads

Surat Pekeliling Bendahari ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua Pusat Tanggungjawab berhubung keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti pada 25 November 2015 berkaitan penyelarasan semula had nilai pembelian komputer bagi Universiti Malaysia Pahang