eDASAR UMP

Folder Pekeliling

Documents

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 1 Tahun 2016 : Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Gaji 2016 Popular

By 145 downloads

Download (pdf, 1.04 MB)

pekeliling bil 1 2016.pdf

Pekeliling ini dikeluarkan adalah bertujuan untuk memaklumkan tarikh-tarikh pembayaran gaji bulanan bagi tahun 2016

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 2 Tahun 2016 :Peraturan Berkaitan Penutupan Akaun Dan Tuntutan Perbelanjaan Bagi Tahun Kewangan 2016 Popular

By 185 downloads

Download (pdf, 1.09 MB)

PEKELILING BENDAHARI BIL.2 TAHUN 2016- PENUTUPAN AKAUN DAN TUNTUTAN PERBELANJAAN BAGI TAHUN 2016.pdf

Tujuan Pekeliling adalah untuk menerangkan mengenai peraturan perakaunan yang akan berkuatkuasa pada akhir tahun kewangan bagi penyediaan akaun tahunan Universiti Malaysia Pahang (UMP) berakhir 31 Disember 2016.

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 3 Tahun 2016 : Peraturan Kewangan Dan Perakaunan Universiti Malaysia Pahang

By 6 downloads

Download (pdf, 290 KB)

Bil. 3 2016 - Peraturan Kewangan Dan Perakaunan Universiti Malaysia Pahang.pdf

pdf Pekeliling Bendahari Bilangan 4 Tahun 2016 : Peraturan Dan Kadar Keraian Rasmi Universiti Malaysia Pahang Popular

By 316 downloads

Download (pdf, 1.29 MB)

PEKELILING BENDAHARI BIL 4 2016- PERATURAN DAN KADAR KERAIAN RASMI UMP.pdf

Pekeliling Bendahari ini bertujua untuk menetapkan peraturan bagi keraian rasmi yang boleh dibelanjakan daripada peruntukan yang diluluskan bagi Universiti Malaysia Pahang.

pdf Peraturan Kewangan Dan Perakuan Universiti Popular

By 812 downloads

Download (pdf, 1.45 MB)

PKPU 6 Jun 2016.pdf

Menurut P.U.(A) 35/2007. Seksyen 2(1), Universiti Malaysia Pahang ditubuhkan sebagai suatu institusi pengajian tinggi iaitu suatu pertubuhan perbadanan bagi maksud mengadakan, memajukan dan mengembangkan pengajian tinggi dalam bidang sains dan teknologi dan bidang pengajian lain yang perlu, serta juga mengadakan penyelidikan dan pengumpulan dan kemajuan pengetahuan, dan penyebaran pengetahuan itu dalam bidang pengajian itu.