eDASAR UMP

Folder PENGURUSAN REKOD & FAIL

Categories

Folder Borang-Borang
Folder Klasifikasi Fail Urusan Am dan Urusan Fungsian UMP
Folder Pelupusan

Documents

pdf Akta Arkib Negara 2003: Peraturan-Peraturan Arkib Negara(Penetapan Borang-Borang Bagi Pelupusan Rekod Awam) 2008 ( pdf, 126 KB ) (216 downloads) Popular
pdf Arahan Teknologi Maklumat 2007 (Bab IV Pengurusan Rekod Elektronik) ( pdf, 368 KB ) (173 downloads) Popular
pdf Arkib Negara Malaysia 2015: Pindaan Penyelarasan Pewujudan Sumber dan Kod Sumber Bahan Arkib ( pdf, 603 KB ) (256 downloads) Popular
pdf Arkib Negara Malaysia: Kod Etika Pegawai Arkib ( pdf, 17 KB ) (246 downloads) Popular
pdf Bahan Audiovisual: Konsep Dan Prinsip Asas ( pdf, 181 KB ) (486 downloads) Popular
pdf Dasar Koleksi Bahan Audiovisual Arkib Negara Malaysia ( pdf, 526 KB ) (599 downloads) Popular
pdf Dasar Pengurusan Rekod dan Arkib Eletronik ( pdf, 233 KB ) (242 downloads) Popular
pdf Electronic Records Management System Compliance Test And Evaluation Process And Procedures ( pdf, 182 KB ) (301 downloads) Popular
pdf Electronic Records Management Systems: System Specifications For Public Offices Version ( pdf, 495 KB ) (548 downloads) Popular
pdf Garis Panduan Pengurusan Rekod Elektronik ( pdf, 775 KB ) (303 downloads) Popular
pdf Garis Panduan Pengurusan Rekod Elektronik: Pengurusan rekod Elektronik Dalam Persekitaran Web ( pdf, 234 KB ) (248 downloads) Popular
pdf Information And Documentation - Record Management - Part 1: General ( pdf, 233 KB ) (194 downloads) Popular
pdf Information And Documentation - Records Management - Part 2: Guidelines ( pdf, 262 KB ) (177 downloads) Popular
pdf Panduan Pembangunan Koleksi Audiovisual ( pdf, 164 KB ) (284 downloads) Popular
pdf Panduan Penggunaan Kertas Minit ( pdf, 371 KB ) (5099 downloads) Popular
pdf Panduan Pengurusan Fail Timbul ( pdf, 58 KB ) (5998 downloads) Popular
pdf PANDUAN PENYEDIAAN SURAT RASMI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG ( pdf, 418 KB ) (1844 downloads) Popular
pdf Panduan Perolehan Arkib Persendirian ( pdf, 126 KB ) (578 downloads) Popular
pdf Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003: Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet Dan Mel Elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan ( pdf, 504 KB ) (161 downloads) Popular
pdf Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007: Panduan Pengurusan Pejabat ( pdf, 411 KB ) (166 downloads) Popular